Niezapłacone należności powodują wiele strat, między innymi dodatkowe nakłady pracy, zapłatę odsetek bankowych, problemy z płynnością finansową lub nawet zupełną stratę należnych Państwu pieniędzy.

Do odzyskiwania należności wykorzystujemy naszą znajomość przepisów prawa, a także nowatorskie, wypracowanych przez lata i ciągle udoskonalane techniki wywierania wpływu na dłużnika, przy jednoczesnym zachowaniu dyplomacji i szerokich kompetencji naszych pracowników z zakresu psychologii, mediacji co przekłada się na ponad przeciętne wyniki i pozwala nam na optymalne podjęcie kroków, a tym samym możliwie najszybsze odzyskanie długu. Każdy klient może liczyć na płynną wymianę informacji na temat prowadzonych przez nas spraw, a także posiada pełną kontrolę nad prowadzonym postępowaniem.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna

Postępowanie polubowne ma na celu zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności.

Więcej...

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa

Ma na celu zabezpieczenie wierzyciela przed przedawnieniem należności.

Więcej...

Windykacja egzekucyjna

Windykacja egzekucyjna

Jeżeli sąd wyda nakaz w postępowaniu nakazowym lub zapadnie wyrok

Więcej...

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

W ramach usługi weryfikujemy kontrahentów w oparciu o wiarygodne informacje

Więcej...

 
Monitoring należności

Monitoring należności

Usługa monitorowania należności umożliwia klientowi kontrolę nad terminowością spłat

Więcej...

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Nasza kancelaria prawna i komornicza na każdym etapie postępowania windykacyjnego

Więcej...

Cesja (wykup)

Cesja (wykup)

Jeżeli nie masz czasu na długie, czasochłonne i kosztowne spory sadowe,

Więcej...

 

Działamy na terenie całego kraju napisz do nas!

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości