Posiadasz wierzytelność, którą trudno będzie ci odzyskać? Termin na spłatę dawno już minął a twoja relacja z dłużnikiem ma skomplikowany status prawny? Nie masz czasu na długie, czasochłonne i kosztowne spory sadowe? Pozbądź się tego długu. Sprzedaj nam swój dług.

Sprzedaż długu to najlepszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej. Dzięki usłudze wykupu wierzytelności jesteśmy w stanie wymienić Państwa dług na gotówkę. Warunki współpracy uzgadniane są indywidualnie, po przeprowadzeniu analizy Państwa dłużnika.

Skupujemy wierzytelności, które:

 • Wynikają z należności głównych oraz not odsetkowych,
 • Dotyczą osób prawnych oraz osób fizycznych,
 • Wynikają z działalności gospodarczej - należności z niezapłaconych faktur, umów, weksli, 
 • Wynikają z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy osobami fizycznymi,
 • Wynikają z wyroku sądowego, nakazu zapłaty, ugody sądowej,
 • Wierzytelności zabezpieczone hipotecznie.

Nie skupujemy wierzytelności przedawnionych, po bezskutecznych egzekucjach komorniczych oraz windykacją z wyroków karnych.

Wystarczy, że prześlesz do nas komplet dokumentów poświadczających prawo do danej wierzytelności, a nasi eksperci w ciągu jednego dnia dokonają wyceny i przedstawią ofertę jej zakupu!

Potrzebne będą:

 1. Dokument stanowiący podstawę prawną, na przykład umowę, fakturę itp.
 2. KRS, NIP, REGON, PESEL dłużnika
 3. Kopie wszelkich dokumentów związanych z zadłużeniem,
 4. Potwierdzenie wykonania usługi,
 5. Dokumentację księgową na temat wierzytelności,
 6. Korespondencję z dłużnikiem,
 7. Kopie ugody, wyroku sądowego, nakazu zapłaty itp.
 8. Kopie pism komorniczych.

Nie zwlekaj, zaufaj profesjonalistom i naszemu doświadczeniu.

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości