Nasze wsparcie obejmuje kompleksową obsługę pracowników w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wyspecjalizowaliśmy się w :

  • Sprawach o wynagrodzenie kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym i krajowym z tytułu godzin nadliczbowych, pracy w nocy i dni świąteczne oraz o diety i ryczałty noclegowe.

Diety i Ryczałty

Jeżeli w ostatnich trzech latach pracowałeś na umowę o pracę jako kierowca w transporcie międzynarodowym i nie otrzymywałeś należności z tytułu ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu, należy Ci się zwrot nie wypłaconych kwot w wysokości od 2.500 zł. do 3.500 zł. w skali miesiąca. W zależności od tras przejazdu i systemu pracy, za trzy lata możesz uzyskać od 80.000 zł do 100.000 zł.

Jesteśmy obecni w wielu sądach w kraju, między innymi w takich miastach jak Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Rzeszów, Opole, Sosnowiec i wielu innych.

Pamiętaj, czas szybko biegnie, a możesz dochodzić swoich roszczeń tylko do trzech lat wstecz od dnia złożenia pozwu do sądu.

Za konsultacje i przyjęcie sprawy do realizacji nie pobieramy żadnych opłat !!!

Nie zwlekaj, zaufaj profesjonalistom.

Ponadto naszą pomoc prawną oferujemy w:

  • Odszkodowaniach z tytułu wypadku przy pracy,
  • Roszczeniach o zapłatę wynagrodzenia,
  • Sprawach o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
  • Sprawach o odprawę rentową, emerytalną,
  • Sprawach o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Działamy na terenie całego kraju napisz do nas!

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości