Postępowanie polubowne ma na celu zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Sprawa prowadzona jest przez doświadczonych negocjatorów. Staramy się nawiązywać kontakt z dłużnikiem. Spotkania z nimi dają możliwość uzyskania dodatkowych dokumentów potwierdzających zobowiązanie jak również weryfikacji sytuacji majątkowej dłużnika. Jeśli dłużnik ma chwilowe problemy, a Państwo z różnych względów nie są zdecydowani na postępowanie sądowe staramy się zabezpieczyć wierzytelność.

Czas postępowania polubownego ograniczony jest maksymalnie do 1 miesiąca. Jeśli w tym czasie nie uda nam się odzyskać dla Państwa choćby części pieniędzy lub zabezpieczyć wierzytelności, sprawę kierujemy do sądu. Spraw nie przetrzymujemy na etapie polubownym pozwalając dłużnikowi na skuteczne wyzbywanie się majątku. Chcemy uniknąć takich sytuacji, w których inni wierzyciele wyprzedzą Państwa w krokach komorniczych, co z oczywistych względów zmniejsza szansę na odzyskanie należności.

Dochodzenie roszczeń od zarządów spółek kapitałowych - w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce kapitałowej, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od członków zarządu.

Wniosek o upadłość, zarząd przymusowy - w sytuacji, gdy dłużnik jest wyjątkowo dobrze przygotowany do tego, wierzyciele nie uzyskali zaspokojenia swoich roszczeń z jego majątku i przedsiębiorstwa oraz prowadzi działalność gospodarczą pozbawiamy go w ten sposób możliwości zarządzania firma i majątkiem uzyskując kontrole nad jego ruchami.

Zgłoś do nas sprawę – doradzimy.
Zaufaj profesjonalistom.

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości