Prawo upadłościowe i naprawcze- świadczymy obsługę prawną podmiotów w stanie likwidacji, upadłości i objętych postępowaniem naprawczym

Oferujemy:

  • Pomoc podmiotom zagrożonym upadłością w sprawnym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego (naprawczego).
  • Sporządzanie pism, wniosków i reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i naprawczym.
  • Sporządzanie projektów wniosków o ogłoszenie upadłości z opcją likwidacji majątku oraz z opcją zawarcia układu, kompletowanie niezbędnych załączników, dopełnianie wszelkich formalności związanych ze wszczętym postępowaniem, reprezentacja dłużnika lub wierzycieli na posiedzeniach lub rozprawach związanych ze wszczętym postępowaniem upadłościowym oraz na zgromadzeniach wierzycieli.
  • Pomoc podmiotom zagrożonym upadłością w sprawnym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego (naprawczego).
 
  • Sporządzanie innych pism w postępowaniu upadłościowym i naprawczym m.in. zażaleń na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zarzutów przeciwko układowi.
  • Przeprowadzanie postępowania rejestrowego w celu ujawnienia danych dotyczących postępowań upadłościowych i naprawczych.
  • Dochodzenie roszczeń od niewypłacalnego dłużnika na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego.

Działamy na terenie całego kraju napisz do nas!

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości