Windykacja komornicza

  • Zabezpieczenie komornicze

Jeżeli sąd wyda nakaz w postępowaniu nakazowym lub zapadnie wyrok istnieje możliwość dokonania czynności komorniczych, mających na celu zabezpieczanie roszczenia. Zabezpieczanie może być realizowane w różnych formach, poprzez: zajęcie kwot znajdujących się na rachunkach dłużnika, a także zajęcie ruchomości, obciążenie stanowiących własność dłużnika nieruchomości hipoteką przymusową, przysługujących dłużnikowi praw majątkowych itd. Majątek zabezpieczony w trakcie postępowania trafia do depozytu sądowego do momentu uprawomocnia się nakazu lub wyroku. Prowadzimy stałą współpracę z elastycznie i dynamicznie działającymi Komornikami Sądowymi.

  • Egzekucja komornicza

Działając wiele lat na rynku mieliśmy możliwość współpracy z wieloma komornikami, co pozwoliło nam wyselekcjonować najlepsze kancelarie komornicze. Przez umowę cesji Darkwood Development Group jako wierzyciel ma możliwość aktywnego uczestnictwa w egzekucji komorniczej, a zwłaszcza w czynnościach terenowych, z czego staramy się korzystać.

Po przeprowadzeniu skutecznej egzekucji Zleceniodawca otrzymuje całą wierzytelność oraz zwrot poniesionych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym opłat. W przypadku niewypłacalności dłużnika, efektem działań jest postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji, pozwalające na „wpisanie” wierzytelności w koszty działalności.

Skontaktuj się z nami, nie zwlekaj.
Zaufaj naszemu doświadczeniu.

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości