Usługa monitorowania należności umożliwia klientowi kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez kontrahentów.

Jest usługą mającą na celu umotywowanie dłużnika do zapłaty swoich zobowiązań w terminie. Nadzorujemy terminowość spłat Państwa niewymagalnych należności, dzięki czemu są one regulowane przez dłużnika w pierwszej kolejności. Monitoring Należności prowadzimy bezkonfliktowo, bez narażania Państwa na utratę klienta poprzez tworzenie i utrzymanie pozytywnych relacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Pieczęć prewencyjna jest tanim i prostym we wdrożeniu narzędziem, mającym nakłonić kontrahentów do terminowego regulowania należności. Stosowanie pieczęci na fakturach, wezwaniach do zapłaty czy notach odsetkowych stanowi ostrzeżenie, że nieregulowanymi w terminie zobowiązaniami zajmie się Kancelaria Darkwood Development Group . Nasz Klient niskim kosztem zabezpiecza się w ten sposób przed lekceważeniem przez kontrahentów terminów płatności.

Wzór pieczęci prewencyjnej: 

Nie trać czasu na samodzielną i nierówną walkę.
Zaufaj profesjonalistom i naszemu doświadczeniu.

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości