Prawo umów - specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Oferujemy:

  • Reprezentacje przed sądami na tle niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych już umów,
  • Przygotowanie i negocjowanie umów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • Audyt obowiązujących umów, opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, pod kątem potencjalnych ryzyk, ze wskazaniem proponowanych zmian,
  • Opracowanie wzorców umownych, stosowanych przez przedsiębiorców,
  • Opracowanie umów związanych z realizacją inwestycji,
  • Świadczenie pomocy prawnej na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji.

Działamy na terenie całego kraju napisz do nas!

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości