Prawo spółek - oferujemy kompleksową obsługę prawną zorganizowanych form prowadzenia działalności w formie spółek prawa cywilnego i handlowego, zarówno osobowych jak i kapitałowych.

Gotowe spółki

Oferujemy Gotowe Spółki, które są Wolne od Zadłużeń i Wad Prawnych Pod Rygorem Zwrotu Ceny za Spółkę!!!
W chwili sprzedaży gotowe spółki z o.o. są w pełni ukształtowanymi podmiotami prawnymi, które posiadają:

 • Kapitał zakładowy w wysokości od 5.000 PLN,
 • Umowę spółki, której treść może ulec zmianie na prośbę klienta,
 • Numer KRS,
 • Aktywne konto bankowe,
 • Numer REGON,
 • Pełną rejestrację dla podatków CIT i VAT / VAT-EU,
 • Bieżące księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe.

Na życzenie klienta dokonujemy wszelkich modyfikacji w spółce, takich jak zmiana rejestracji siedziby firmy, zmiana składu zarządu wraz z aktualizacją danych we właściwych organach.

Naszym klientom oferujemy także otwieranie spółek według indywidualnych wymagań przyszłych akcjonariuszy lub udziałowców.

1. Doradztwo w bieżącej działalności spółki

 • Identyfikujemy potencjalne ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstw i opracowując harmonogram czynności naprawczych.

2. Doradztwo z zakresu umów

 • W jaki sposób zabezpieczyć się przed (nierzetelnymi) kontrahentami,
 • Ocena pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym umów,
 • Doradztwo z zakresu odszkodowań dla firm od nieuczciwych kontrahentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zobacz więcej klikajac zostaniemy przekierowani na ( stronę odszkodowania dla firm od nieuczciwych kontrahentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy).

3. Optymalizacja finansowa przedsiębiorstw

 • Sporządzanie pism, wniosków, odwołań i zażaleń w postępowaniu podatkowym,
 • Analiza podatkowa umów, czynności prawnych i przekształceń podmiotów,
 • Pomoc prawna w trakcie kontroli podatkowej.

zobacz więcej...

4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

 • Przejęcie przedsiębiorstw,
 • Odwrotne przejęcia,
 • Łączenie spółek,
 • Podział spółek,
 • Przekształcenie spółek,
 • Upadłość i likwidacja spółek,
 • Due dilligence – analiza przedsiębiorstwa będącego obiektem przejęcia pod względem jego kondycji:
 • finansowej,
 • handlowej,
 • prawnej,
 • Audyt prawniczy.

zobacz więcej...

Działamy na terenie całego kraju napisz do nas!

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości